Những trường hợp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân cần biết

39 lượt xem - Posted on

Những trường hợp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân cần biết

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định 7 trường hợp được phép chuyển đổi mực đích sửa dụng đất.

Tại Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định có 7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bao gồm:

Thứ nhất, chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;

Thứ hai, chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Thứ ba, chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn;

Thứ tư, chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Thứ năm, chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

Thứ sáu, chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

Thứ bảy, chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Điều 121 cũng quy định, lhi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Bên cạnh đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài phù hợp quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

PV

An ninh Tiền tệ

Bài viết cùng chủ đề:

Bạn đang xem Những trường hợp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân cần biếttrên Express 24h chuyên trang tin tức uy tín hàng đầu việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *