Mức thu phí thi GPLX các hạng, lệ phí cấp GPLX từ ngày 01/8/2023

211 lượt xem - Posted on

Xin hỏi pháp luật quy định mức thu phí thi GPLX các hạng, lệ phí cấp GPLX, đăng ký xe máy chuyên dùng từ 01/8/2023 là bao nhiêu? – Quang Anh (Hà Nội)

Mức phí thi GPLX các hạng từ ngày 01/8/2023

Căn cứ mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC thì mức phí thi GPLX các hạng từ ngày 01/8/2023 cụ thể như sau:

(1) Đối với thi sát hạch GPLX các hạng xe A1, A2, A3, A4:

– Sát hạch lý thuyết: 60.000 đồng/lần.

– Sát hạch thực hành: 70.000 đồng/lần.

(2) Đối với thi sát hạch GPLX ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

– Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần.

– Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần.

– Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần.

– Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần.

Lưu ý:

+ Mức thu phí sát hạch GPLX nêu trên được áp dụng thống nhất trên cả nước (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý).

+ Người dự sát hạch để được cấp GPLX cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch GPLX phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Mức thu phí thi GPLX các loại, lệ phí cấp GPLX từ ngày 01/8/2023

Mức thu phí thi GPLX các loại, lệ phí cấp GPLX từ ngày 01/8/2023 (Hình từ internet)

Mức lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công) từ ngày 01/8/2023

Căn cứ mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC thì mức lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công) từ ngày 01/8/2023 cụ thể như sau:

– Cấp lần đầu, cấp có thời hạn, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện.

– Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

– Cấp giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tạm thời: 70.000 đồng/lần/phương tiện.

– Đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

Mức lệ phí cấp GPLX từ ngày 01/8/2023

Căn cứ mục 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC thì mức lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện từ ngày 01/8/2023 cụ thể như sau:

– Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế): 135.000 đồng/lần

Quy định kê khai, thu, nộp các khoản phí, lệ phí nêu trên

Việc kê khai, thu, nộp các khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 37/2023/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 3 Thông tư 37/2023/TT-BTC cho tổ chức thu phí, lệ phí theo hình thức quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC.

– Định kỳ chậm nhất là ngày thứ 5 hàng tuần, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong tuần trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước, quyết toán phí theo quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC.

– Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện nộp số tiền phí thu được theo tỷ lệ quy định tại Điều 5 Thông tư 37/2023/TT-BTC và 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (tổ chức thu phí, lệ phí thuộc Trung ương quản lý nộp phí, lệ phí vào ngân sách trung ương; tổ chức thu phí, lệ phí thuộc địa phương quản lý nộp phí, lệ phí vào ngân sách địa phương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

Bài viết cùng chủ đề:

Bạn đang xem Mức thu phí thi GPLX các hạng, lệ phí cấp GPLX từ ngày 01/8/2023trên Express 24h chuyên trang tin tức uy tín hàng đầu việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *