Đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM

391 lượt xem - Posted on
Chiều 21-3, Văn phòng UBND TPHCM cho biết vừa có văn bản khẩn gửi Chính phủ về kết quả Hội thảo dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất theo cơ chế đã áp dụng tại Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-12022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương; phải quyết liệt trong các bước triển khai, phương thức triển khai phải rõ ràng, gắn với cam kết thực hiện, cơ chế thực hiện, trách nhiệm cá nhân. Nghiên cứu áp dụng tiêu chí về cam kết tiến độ khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Về công tác giải phóng mặt bằng cần phải có cơ chế đặc thù để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiệu quả hơn, tránh kéo dài. Tình trạng pháp lý của đất cần phải được xác định rõ để có giải pháp xử lý phù hợp.

Về nguồn vốn cần làm rõ cơ chế sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương (ngân sách trung ương cấp hay cho địa phương vay, liên quan đến việc hình thành tài sản, tổ chức khai thác, thu hồi vốn của dự án).

Để đảm bảo cơ sở pháp lý của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án khi Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV trong tháng 5 này, UBND TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An cần khẩn trương báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương triển khai dự án và cam kết đảm bảo cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương đầu tư các dự án thành phần trên địa phận các địa phương.

Về cơ chế phát triển vùng, đề nghị các địa phương trong vùng nghiên cứu cơ chế hình thành một quỹ đầu tư, tổ chức theo hướng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư xây dựng kết cấu giao thông; thu hồi vốn từ khai thác quỹ đất dọc 2 bên tuyến và thu phí để trả nợ, giảm dần sự phụ thuộc từ nguồn vốn ngân sách trung ương. UBND TPHCM là cơ quan điều phối chung, hình thành quỹ phát triển hạ tầng giao thông cho cả vùng, tạo thế tự chủ về nguồn vốn để tiếp tục đầu tư các tuyến đường mang tính chiến lược cho cả vùng.

* Văn phòng Chính phủ vừa phát công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo đó, căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án này, Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT tiếp tục làm việc với UBND TPHCM rà soát hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, xây dựng tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ KH-ĐT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án.